Nieuws

Helaas komt Grandma Chandra niet naar Nederland/BelgiŽ 08/22/17

Door onvoorziene omstandigheden komen Grandma Chandra en haar moeder Cat niet naar Nederland/België in september.

Much Love from Grandma and Cat.

Agenda

Nieuwsbrief

Klik hier voor een overzicht en het downloaden van de recente nieuwsbrieven.

U kunt zich hier aanmelden voor de Grandma Chandra nieuwsbrief.

Voornaam
Email

CONTRACT / OVEREENKOMST TUSSEN STICHTING KIDS OF LIGHT EN GR. CHANDRA'S INC

De stichting Kids of Light  wordt vertegenwoordigd door Pietie van der Weide,
Gr. Chandra's Inc wordt vertegenwoordigd door Cat Parenti Hammad , verder
genoemd als Pietie en Cat.

In Europa is Pietie verantwoordelijk voor alles wat met alle zaken van
Grandma Chandra te maken heeft.

Als iemand iets wil doen namens of werken met Grandma Chandra, iets  
organiseren in welke hoedanigheid ook, telepathisch of anderszins, kan deze
persoon contact opnemen met de vertegenwoordiger van de stichting (Pietie).
De stichting heeft het laatste woord voor alle landen in Europa.

Grandma Chandra Inc en de stichting hebben dit akkoord reeds voor meerdere jaren.

Gr. Chandra of Gr. Chandra’s is de enige eigenaar/creator van haar produkten en diensten. Geen enkel product of dienst mag veranderd worden, een andere verpakking krijgen, verveelvoudigd en / of verkocht worden op geen enkele manier of vorm , zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gr . Chandra ’s Inc.

Gr. Chandra wil dat haar oliën en andere producten van haar alleen verkocht worden door Cat en Pietie, haar Europese distributeur.