Nieuws

Helaas komt Grandma Chandra niet naar Nederland/BelgiŽ 08/22/17

Door onvoorziene omstandigheden komen Grandma Chandra en haar moeder Cat niet naar Nederland/België in september.

Much Love from Grandma and Cat.

Agenda

Nieuwsbrief

Klik hier voor een overzicht en het downloaden van de recente nieuwsbrieven.

U kunt zich hier aanmelden voor de Kids of Light nieuwsbrief.
Voornaam
Email

Algemene Voorwaarden

Definities:

Koper: degene die het product (de bijeenkomst)koopt of namens wie het gekocht wordt
Verkoper: stichting Kids of Light, Hogestraat 32, 6624 BB Heerewaarden.

Prijzen

Prijzen op de website, in folders en brochures zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. Er kunnen dus geen rechten aan ontleed worden.
De overeenkomst met ons komt definitef tot stand op t moment dat het totale bedrag op de rekening van stichting Kids of Light te Heerewaarden is bijgeschreven.

Offertes

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Degene die  zich inschrijft via de website voor een bijeenkomst is hiermee gebonden en gaat een overeenkomst aan.
 Door het ontvangen van de factuur is er een overeenkomst.

Betaling

Standaard betaling is vooruitbetaling.

Indien betaling na levering is afgesproken, dan is de uiterste betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Alle kosten van acties die ondernomen moeten worden door de stichting om de betaling te innen , zijn voor rekening van koper. Ook wordt wettelijke rente gevorderd volgens standaard geldende normen. 
Er is geen redenom  zonder overleg van de betalingstermijn af te wijken of de betaling op te schorten.

Internet aanmeldingen aan particulieren kunnen binnen 7 dagen ongedaan gemaakt worden.

Opmerking: 
De wet "verkopen op afstand" geldt alleen voor particulieren.