Nieuws

Helaas komt Grandma Chandra niet naar Nederland/BelgiŽ 08/22/17

Door onvoorziene omstandigheden komen Grandma Chandra en haar moeder Cat niet naar Nederland/België in september.

Much Love from Grandma and Cat.

Agenda

Nieuwsbrief

Klik hier voor een overzicht en het downloaden van de recente nieuwsbrieven.

U kunt zich hier aanmelden voor de Grandma Chandra nieuwsbrief.

Voornaam
Email

Grandma Chandra

 

Een chronologische geschiedenis van het leven van Grandma Chandra 
door Cat Parenti-Hammad, haar moeder

CONCEPTIE

Ik bevond me op een schip in de Atlantische Oceaan met Jamal, een in India geboren Afghaan, toen we een bewuste conceptie ervaarden. De dolfijnen bleven vijf dagen lang bij ons, voor de boeg van het schip uit het water springend. Ik wist, dat het een heel speciaal kind zou zijn.

VOOR DE GEBOORTE

Zonder dat ik het wist, leidde Chandra me al vanuit de baarmoeder. Ze liet me 2 boeken steeds opnieuw lezen. DE AUTOBIOGRAFIE VAN EEN YOGI - 'Het leven van Pramahansa Yogananda' en 'Het leven van Krishnamurti'. Beiden waren grote leraren uit India en bereidden me voor op de leraar, die ze zelf zou worden. Ik las ook een boek, GEBOREN OM TE LEVEN, door Dr. Gladys McGarey en volgde al haar instructies over het praten met de foetus en het insmeren van de buik met wonder olie.

In de vierde maand van de zwangerschap werd ik, iedere keer als ik mijn ogen sloot om te bidden of te mediteren , omgeven door een stralend violet licht. Zo wist ik dat ze een kind van de violette straal was.

GEBOORTE

12 APRIL 1983 23.50 uur - Ik had een thuisbevalling zonder medicatie of medische ingrepen. Het was mijn eerste en duurde ongeveer 6 uur. Chandra gaf me een moment van inzicht in de ware betekenis van schepping d.w.z. in het aanbieden van een huis ( lichaam) voor reïncarnerende zielen. Ik was na de bevalling twee dagen in een verhoogde staat van bewustzijn.

DRIE DAGEN OUD

Ik verzorgde mijn pasgeboren dochter en de naam Chandra begon zich te herhalen in mijn geest. Deze stond niet op de lijst van namen die ik had, noch op de lijst van namen die door mijn vrienden waren gesuggereerd.

Ik begreep het onmiddelijk en zei: "Haar naam zal Chandra zijn". Ik gaf haar als middelste naam "Yosemenee"( Violet) vanwege de violette kleur, die Chandra me zond tijdens de zwangerschap. Chandra Yosemenee Achmed Khan betekent: "Meest Lofwaardige Dame Violette Koningin van de Maan " ( Most Praiseworthy Lady Violet Queen of the Moon).

EERSTE DRIE MAANDEN VAN HET LEVEN

Chandra maakte constant mudra's ( heilige symbolen/tekens) met haar vingers. Ik zocht ze op in een boek en eén ervan symboliseerde het geluid "OM" en de andere het symbool voor "Universele Intelligentie".

VIER MAANDEN OUD

Chandra kwam niet aan in gewicht en werd gediagnosticeerd met een zeldzame chromosoomziekte: het 4p- syndroom, waarbij ze een stukje mist van de korte arm van het 4 e chromosoom. Mij werd verteld dat ze alleen zou kunnen 'vegeteren' en zou sterven vóor haar vijfde jaar. Na het verwerken van de eerste schok, herinnerde ik me alle bovenstaande gebeurtenissen en weigerde ik haar prognose te geloven. Het versterkte mijn vastberadenheid om haar te helpen zoveel ik kon.

Ik stuurde een brief naar Dr. Gladys met een foto van Chandra, die eruitzag als een gezonde en gelukkige baby en de foto's van andere kinderen met haar syndroom, die misvormde gezichten hadden. Ik vertelde haar, dat ik alle suggestie's had opgevolgd over het omgaan met de foetus, toen ik zwanger was en dat ik niet kon geloven dat Chandra alleen maar zou 'vegeteren'.

Drie dagen nadat ik de brief had gestuurd, verscheen Gladys in het astrale, glimlachend en met haar armen uitgespreid. Ik wist zeker, dat ze mijn brief had ontvangen.

Toen ik de kliniek belde, werd me verteld, dat Dr. Gladys al een maand in India was en pas de maand erop werd terugverwacht. Maar ik wist dat ik mijn antwoord had gekregen.

Ik nam Chandra mee naar Arizona, waar ze begon met het programma van de kliniek met neurologische oefeningen, voeding en later lezen en wiskunde waarbij alleén holistische methodes werden gebruikt, zonder medicatie of medische ingrepen.

TWEE JAAR OUD

Chandra kroop op mijn bed en pakte mijn pen, toen ik in mijn dagboek schreef. Ik lachte en vroeg: "Oh, wil je schrijven ? " Ik hield haar handje rond de pen en schreef het cijfer eén in mijn boek en zei: "En nu jij". En dat deed ze.

Ik was verbaasd en schreef allerlei cijfers op en Chandra copieerde ze. En toen bedacht ik, dat als het lichaam niet goed functioneert, haar hersenen dat misschien wel deden. Ik begon haar thuis les te geven. Ik realiseerde me nooit dat Chandra me leidde bij elke stap.

9 JAAR OUD

Chandra  kreeg een communicatiesysteem, dat "Facilitated Communication" heet. Iemand ondersteunt de hand van een gehandicapte en deze kan dan letters spellen op een soort communicatie plank. Toen ik mijn "pop" ( n.l. geen expressie, ze zat daar maar) meenam naar een evaluatie en ze zag, dat ze een machine moest gebruiken, ging ze volledig door het lint. Ze schreeuwde, huilde en sloeg de evaluator. Ik was geschokt! Chandra liet nooit negatief gedrag zien en huilde alleen als ze zich pijn had gedaan. De evaluator was heel kalm en zei: "We werken eigenlijk alleen met ja en nee antwoorden bij een evaluatie, maar ik denk, dat Chandra wat te zeggen heeft".

Chandra typte -boosnietpratenmamheeftgelogen. Chandra dacht, dat toen ik haar vertelde dat ik iets gevonden had om haar te helpen praten, bedoeld werd het praten met de mond. We waren allen verbijsterd - de evaluator, de videoman, Chandra's therapeut en ik konden 20 seconden lang niet bewegen of praten. En toen huilden we allen bij het besef van de frustratie van dit kind om iets te zeggen te hebben en dat niet te kunnen.

Chandra weigerde dit systeem met mij te gebruiken. Ze gebruikte het wel met haar hulpen en therapeuten. De eerste vraag , die ik mijn dochter stelde was, "Hoe kon je negen jaar lang LEVEN zonder met iemand te kunnen communiceren?"

Haar antwoord was, " Ik leefde nooit in het lichaam. Ik reis in vele dimensie's " . Ze vertelde me ook dat ze nog aan het afwegen was of ze in het lichaam zou blijven en deze beslissing op haar 13 e zou nemen.

Toen ik haar vroeg waarom ze niet de FC met me wilde gebruiken, antwoordde ze: "Omdat het nodig is dat je telepathisch met me wordt". Mijn antwoord was : "Train me". En dat deed ze - in mijn droomstaat. Elke nacht voor ik in slaap viel, visualiseerde ik dat ik uit bed stapte en naar een telefoon toeging waarop ik 1111 draaide, een nummer wat ik vaak zag als ik naar een digitale klok of nummerplaten, adressen of telefoonnummers keek. Ik " hoorde" dan de telefoon overgaan en een stem aan de andere kant, die "Hello"zei. Tegen die tijd was ik in slaap gevallen en werkte Chandra met me. Ik herinnerde het me de volgende ochtend meestal niet, maar werd telepathisch. Chandra werkt op deze manier met velen in de droomstaat. Het is niet ongebruikelijk dat volslagen vreemden ons benaderen , naar Chandra kijken en zeggen, "ZIJ is het die verschijnt in mijn dromen en me antwoorden en begeleiding geeft !!!! ".

9 ½ JAAR OUD

Chandra begon spontaan readingen over vorige levens te geven aan iedereen met wie ze in contact kwam. Daar ze niet aan het lichaam gebonden is, heeft ze een ononderbroken geheugen van vorige levens.

11 JAAR

Chandra vertelde me dat ze naar school wilde. Ik vroeg waarom en ze antwoordde: "Ik wil HET WERK doen, ik ben een rolmodel voor de gehandicapten. Ik bracht haar met een assistent naar een locale school, maar dat werkte niet. De mensen van de school kwamen bij ons thuis om met ons te komen praten en brachten een onafhankelijke vertaler mee. Toen de school vroeg wat Chandra wilde ,antwoordde ze : "Ik wil naar de Arizona State University en heliotropische wetenschappen studeren". We waren allen verbijsterd! Ik heb later het woord "heliotropisch"opgezocht en ontdekte, dat het betekent "planten die zich naar de zon richten". Ik nam haar mee naar het Hoofd van de Biologie Faculteit van de ASU , die haar een dik biologie boek gaf om haar te stimuleren een wetenschapper te worden.

12 JAAR

Chandra weigerde terug te gaan naar de lokale school en ik schreef haar in voor een soort Montessori school met een persoonlijk assistent. Ze begon uit te blinken. Toen vond ik het Gifted Children's Program aan de Arizona State University en nam contact met ze op. Ze vroegen me naar haar cijfers ( waarvan ze tot dan toe geen had) en vroegen of ze een portfolio had. Ik vertelde ze, dat het enige wat ze had een school project was. De kinderen waren gevraagd om een themapark te ontwerpen. Chandre crëeerde een park van genetische materialen, waarmee glijbanen, musea e.d. werden gemaakt. Ze noemde 't HET GENETISCHE PARK ( The Gene Park).

De directeur was onder de indruk en vroeg haar een brief te schrijven waarom ze mee wilde doen. Ze schreef een brief over glycogenesis- de manier waarop spieren in het menselijk lichaam energie ontvangen en hoe haar spieren, door haar handicap minder energie ontvingen. Ze werd geaccepteerd in het programma.

Tussen haar 11 e en 12 e jaar leidde Chandra me naar meditatie's van een vrouw, die Solara heet. Steeds als ik naar de geleide meditatie's begon te luisteren viel ik onmiddelijk in slaap. Chandra vertelde me, dat ik me niet ongerust hoefde te maken, omdat ik "aan gene zijde les kreeg". Op een avond in de herfst van 1993 kreeg ik een onbedwingbare impuls om te schrijven en tekenen. Wat ontstond waren DE TEACHINGS VAN GRANDMOTHER CHANDRA waarbij het chakra systeem wordt gebruikt om het lichaam op fysiek, mentaal/emotioneel en spiritueel niveau te helen.

Chandra vertelde me, dat dit de kennis was, die ik had meegenomen uit ons leven samen in Lemuria, miljoenen jaren geleden. Ze "zond" de informatie via mij.

13 JAAR

Op de Montessori school tegelijkertijd met de lessen van de ASU. Het klasseproject was een overlevingsproject. Chandra koos "DE OVERLEVING VAN HET 21 STE EEUWSE EEN- OUDER GEZIN ". Ze zat wekelijkse bijeenkomsten voor waar problemen en emoties werden uitgesproken en oplossingen gedeeld.

16 JAAR

Gestopt met de middelbare school. Zei dat het saai was. Ontmoette Chief Standing Elk (Staande Eland), ook genoemd Golden Eagle (Gouden Adelaar), met wie ze onmiddelijk telepathisch was en die haar de titel "Grandma" gaf , waarmee hij haar erkende als een oorspronkelijke pijpdrager ( drager van wijsheid) van zijn ras. Ze begon door de Verenigde Staten te reizen en doet dat nog als een van Chief Golden Eagle's presentators van zijn Star Knowledge Conferenties ( zie ook http://www.star-knowledge.net/Chandra.html )

17 JAAR

Ontdekte dat Chandra met haar vingertoppen leest, terwijl ze documenten, gesloten boeken, tijdschriften e.d. op haar vingertoppen ronddraait. Ze kan je vertellen wat er staat op een bladzijde van een boek en hoe het betrekking heeft op jou of iemand anders in de kamer. Ze kan dit met verschillende boeken en documenten, als ze readingen doet voor mensen.

Ze ontmoette een Braziliaans fysicus die haar het ontwerp van een machine liet zien, die hij aan het bouwen was. Ze draaide alle zes stukken tekst en greep het derde ontwerp en vertelde hem dat het niet correct was ! Hij keek er naar riep uit, "Chandra, je hebt gelijk! Er staat een fout in ! "

18 JAAR

Ze vertelde me dat ze natuurkunde colleges wilde volgen aan de Arizona State University. Ze koos een collegeblok en ik schreef haar in, ze ging erheen met een persoonlijke assistent.

Ze maakte het collegeblok af maar vertelde me , dat het niet was wat ze wilde. Chandra vertelde, dat ze de taal van de dolfijnen en walvissen kent en bij ze wil zijn. Ook vertelde ze dat het tijd was voor haar om healing te ontvangen.

Chandra stelde ook een gecombineerde essentiële olie samen die de Master 11 heet. Het is een speciaal mengsel van alle 11 oliëen die gebruikt worden voor de heling van de ziel om "ons in staat te stellen onze planetaire missie te volbrengen ".

19 JAAR

" ontdekt " door James Twyman, Internationaal Vredesvoorvechter en auteur van 'Afgezant van het Licht' en 'Emissary of Love' ( nog niet vertaald ). Grandma werd uitgenodigd als presentator op zijn Psychic Indigo Childeren Conferentie op Big Island (Kona) in Hawaii. Na deze Conferentie stopte Chandra met het geven van readingen uit Hurtak's boek 'THE KEYS OF ENOCH: Het Boek van Kennis' en begon mensen te coderen naar hun planetaire missie en hoe ze die konden bereiken.

Voordat we naar Hawaii gingen vroeg ik Chandra alvast een walvis of dolfijn te kiezen om mee te werken, zodat ze zich kon instellen op het ontvangen van healing. Een aardige Hawaiiaanse vrouw gaf me het nummer van de oudst levende Kahuna ( een Hawaiaans healer) in Hawaii en stelde voor, dat Chandra een healing van hem zou krijgen. Ik probeerde tevergeefs met hem in contact te komen. We gingen onder leiding van Kapitein Vito op een walvissen tocht met een groep Hawaiiaanse healers. Hij organiseerde deze tochten al jaren. Hij vertelde dat hij nog nooit zoveel walvissen bij elkaar had gezien! Chandra werkte een tijdje met een moeder en baby walvis en toen hoorden meerdere mensen aan boord, die telepathisch zijn met haar de woorden, "En nu zul je een healing ondergaan door de oudst levende Kahuna van de eilanden". En een gigantische mannelijke walvis verscheen om met Chandra te werken! Aan het einde van de sessie ging hij onder water. Trish Regan en Doug Hackett hielden hun camera onder water en namen de volgende foto.

Het lijkt alsof de walvis lichtstralen uitzendt. Chandra vertelde ons dat de walvissen boodschappen hebben voor ons, hoe we onszelf en de planeet kunnen helpen.

20 JAAR -  Chandra channelde  informatie via mij en vertelde me dat het op CD moest worden gezet. Het werd een gesproken en gezongen meditatie die THE AWAKENING CODES OF GRANDMOTHER CHANDRA heet. Deze CD stelt ons in staat om onze persoonlijke codes te ontdekken en al onze chakra's te openen en ze te verbinden met de planeten op onze reis.

Chandra zegt dat ze een wezen uit de 12e dimensie is, die gekomen is om diegenen te begeleiden en onderwijzen, wiens codes ze activeert met haar readingen en de CD "The Awakening Codes of Grandmother Chandra".

De kleur van de 12 e dimensie is zilver en de Sanskriet vertaling van de naam Chandra is "Koningin van de Maan" en "chandi" betekent "zilver". Ze beveelt ook haar eigen essentiële olie combinatie's aan van de Soefi meesters van Afghanistan om mensen in staat te stellen hun planetaire missie te volbrengen.

Grandma had per Email contact met de kleinzoon van Jacques Cousteau, die ze vertelde dat ze een bandopname zocht van de walvissen op ruim 10,5 kilometer diepte. Hij antwoordde dat de oceaan maar ruim 7,5 km diep is. Chandra zei nee en hij zei dat ze het over een trench moest hebben en ze antwoordde, ja, het ligt in de Zuidelijke Stille Zuidzee.

Ze kreeg later een CD van de walvissen op 10,5 kilometer diepte en heeft de boodschappen van de walvissen voor ons vertaald op haar MP3 'WHALESPEAK'.

" De walvissen spreken over de mogelijkheid van elk van ons om de super dimensionele staat van de 12e , 13e en 14e dimensie te bereiken, die ons in staat stelt scheuren in het schild om de Aarde te herstellen om zo vernietiging op grote schaal van de planeet te voorkomen". Chandra zei ook, dat ze ' belast is ' met de 12e dimensie, die de kleur zilver heeft en dat Chief Golden Eagle ( Standing Elk) de 14e dimensie bestrijkt, die goudkleurig is. Golden Eagle ontving zijn naam recentelijk tijdens een ' Vision Quest'. Grandma zegt dat we allen in staat zijn om een bewustzijnsniveau te bereiken, waarin we onze fysieke lichamen kunnen materialiseren en de-materialiseren als het nodig is.

Sinds de Hawaii Conferentie ( Maart 2003) is Chandra meer verbaal geworden en loopt ze meestal met het looprek i.p.v. dat ze in de rolstoel zit.

IN MAART 2003, vertelde Chandra me, dat ze een "Star Gate Opener" is. Ze begon met het openen van "Star Gates" in de US. "Star Gates" zijn niet fysieke poorten, deuren, doorgangen, openingen rond de planeet die alleen de hoogste vibratie Opgegane Meesters, Engelen en Gidsen doorlaat om ons en de planeet naar het volgende niveau van Vrede en Ascentie te komen. Chandra zei: "Als we ze niet vragen, dan kunnen ze niet komen ook al hebben we ons gecontracteerd om ons bewust te worden van onze codes en ons door hen te laten helpen. We moeten het vragen". Dit is de bedoeling van "Star Gate" openingen.

IN JULI 2003, wordt Chandra herenigd met Jimmy Twyman in Ashland Oregon voor zijn tweede Psychic Indigo Children Conferentie. Daar sprak zei over de noodzaak voor ons allen om ons te wijden aan onze planetaire missie, daar de tijd zoals we die kennen aan het versnellen is.

IN NOVEMBER 2003 was Grandma gastvrouw voor een Harmonische Concordantie presentatie in Scottsdale, Arizona om mensen te helpen ontwaken tot hun planetaire missies.

Leeftijd 21 - nam Grandma deel aan de Heilige Geometrie Conferentie in Sedona, Arizona . Ze sprakn over de axiatonale lijnen van het subtiele lichaam en hun relatie tot heilige geometrie.

In juni ging Grandma naar Nederland voor lezingen en workshops. Daar ontwikkelde ze de GRANDMA CHANDRA KAMER, een multi-dimensionale manifestatie kamer die ons helpt om verloren delen van onszelf te herstellen als gevolg van vrijwillig of onwillig meenemen door Extraterrestrials ,voor experimenten of onderwijs.

In november,  vloog  Grandma naar Taos, New Mexico tom Chief Golden Eagle Licht te helpen, a.k.a Black Spotted Horse, om te werken met de energieën van de 11:11 die veranderingen in morfogenetische veld van de aarde te bevorderen.

In december,  verbond Grandma zich weer met Chief Golden Eagle Light voor een 12:12 presentatie in Sedona, Arizona, waar ze sprak over de 12e dimensie en hoe je er toegang kan krijgen.

Leeftijd 22 - In maart, Grandma wees op een lokale kaart en vertelde ons een huis te kopen in het noorden van Tempe, Arizona. Ze koos voor het huis van de Star Gate in de woonkamer. We zijn begin juni verhuisd. Ze zei dat dit een "springplank" huis was moet worden gebruikt om tekunnen  beginnen met het "Awakening Center van Grandma Chandra."

In juli, Grandma ging naar Los Angeles, Californië voor een presentatie op de Aarde en Sky Lodge. Ze was telepathisch met enkele hooggeplaatste muzikanten. Een van de muzikanten nam haar drummen op en zei, ze is de geluiden van de sferen volgens de stelling van Pythagoras aan het drummen. "JB, Los Angeles

Leeftijd 23 - Grandma ging naar Hawaï om een aantal kwantumfysica te ontmoeten oen hen te adviseren over een project. Ze deed ook een presentatie waarbij zij 72 Licht Codes of glyphs heeft binnen gebracht die ons helpen met de Ascension.

In september, Grandma deed een presentatie op een conferentie in San Diego, Californië. Zij sprak over het belang van ons allen de Planeet helpen met de ascentie  en introduceerde haar kamer.

Leeftijd 24 - Grandma  woonde een concert bij van  James Twyman in San Diego, Californië , gevolgd door een presentatie met Laurie Anderson Reyon, dier communicator om je bewustzijn uit te breiden, Laurie organiseerde ook een walvis / dolfijnen boottocht en een groep lezing.

Juni, Grandma kwam terug naar Nederland om er een Core Group op te zetten, die haar werk van Planetaire Ascensie voort kunnen zetten, samen emt haar.

Leeftijd 25  - Grandma reisde naar verschillende voor het houden van presentaties / reizen / activeringen om mensen 'wakker' te maken ivm hun planetaire missies.

Leeftijd 26 - Grandma kwam weer naar Nederland, ze zei dat dit de nieuwe Light centrum van de planeet is, die het wereld bewustzijn zal verhogen. Ze vormde een kerngroep die met telepathisch met haar zijn. Ze ontvangen berichten van haar, terwijl ze  hun eigen werk op een meer krachtige niveau kunnen voortzetten. Zij worden begeleid om ook Grandma's werk te doen .

Grandma vormde ook een gecombineerde Core Group van de Europese en de Amerikanen die aanwezig zijn bij haar tweemaandelijkse teleseminars. Ze leidt hen om te werken aan het vasthouden van het net rond de Aarde om catastrofale rampen te voorkomen in voorbereiding voor 2012.

Leeftijd 27 - Grandma plaatste een droom in de geest van een  Hawaiian Kahuna om hem  en diverse indianen bijeen te laten komen in juli, in New Mexico. Met de hulp van het publiek, bracht Grandma 13 Nieuwe Walvis Codes binnen.

In augustus bracht ze een bezok aan de Hopi ouderlingen en verbond met een sjamaan die G'ma mee nam naar Prophecy Rock, die de geschiedenis van de wereld volgens de Hopi's vertelt.

Samen met Chief Golden Eagle Licht, vertaalde ze de symbolen links op de Socorro, New Mexico crash in het begin van de jaren 1950. Grandma zei dat zij en vele lichtwerkers, de Chief's vrouw, buitenaardsen waren, die veranderde in een andere dimensie toen hun schip neerstortte.

In september, Grandma presenteerde haar 13 Nieuwe Whale Codes in San Diego, Californië en fysiek wel in twee zeldzame blauwe walvissen op de boottocht

In oktober / november 2010,  was Grandma weer in Nederland voor activeringen / presentaties.

Ze verbond zich met een paar van haar Engels cliënten die een school voor Star kinderen geopend hebben door samen te werken met Grandma in andere dimensies.

In September 2011 zal Grandma in Nederland zijn waarna ze in oktober in Engeland zal zijn voor diverse presentaties.

Copyright 2010 Cat Parenti en Grandma Chandra .

Deze informatie mag geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden zolang er geen vergoeding voor wordt gevraagd en deze aantekening eraan is toegevoegd. Als de tekst wordt ingekort dit gaarne vermelden en verwijzen naar de oorspronkelijke tekst op www. grandmachandra.nl.

Vertaling Grandma Chandra's levensgeschiedenis van Amerikaanse site, door Ellen Noome